Month: April 2022

!!कर्मचारी आवश्यकता !! VACANCY ANNOUNCEMENT FOR  PROGRAM associates!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!कर्मचारी आवश्यकता !!!!!!!!!!! यस संघलाई कार्यक्रम सहयोगीहरुको आवश्यकता परेको हुदा योग्य, इच्छुक व्यक्तिले संस्थाको इमेल [email protected] वा ९८४१३८४६६४ सम्पर्क गर्नुहोला। कर्मचारी स्नातक स्तर उत्तीर्ण गरेको , नेपाली र अंग्रेजी टाइपिङ राम्रो भएको हुनुपर्ने । अप्रिल २६ सम्म तपाईले तल दिएको सम्पर्कमा निवेदन गरिसक्नु पर्नेछ। [email protected] वा उपेन्द्र श्रेष्ठ ९८४१३८४६६४ VACANCY ANNOUNCEMENT FOR  PROGRAM associates !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! …

!!कर्मचारी आवश्यकता !! VACANCY ANNOUNCEMENT FOR  PROGRAM associates!!!!! Read More »